Informatie


Hieronder vindt u informatie die relevant is voor (nieuwe) leden van Harmonie Voorwaarts.

Contributie
De contributiebedragen en bijdragen die gelden op dit moment:

  • Senior-leden: €15,00 per maand (met ingang van 01-01-2021)
    Een senior-lid is iemand van 16 jaar of ouder en voltijds spelend in de harmonie.
  • Jeugd-leden: €7,50 per maand (met ingang van 01-01-2021)
    Een jeugd-lid is iemand onder de 16 jaar. Ook studenten die woonachtig zijn buiten de provincie Zeeland betalen dit tarief.

Voor gezinnen die meerdere leden bij de vereniging hebben geldt een gezinskorting op de contributie: deze korting is van toepassing vanaf het derde gezinslid en bedraagt 50 procent.

De eigen bijdrage voor muziekles aan de Zeeuwse Muziekschool om diploma A en B te behalen, is voor alle leden €228,- per jaar. Dit bedrag mag, gerekend in 12 maandelijkse termijnen van €19,00 gelijktijdig met de contributie worden voldaan.

Wil men na behalen B-diploma verder gaan voor C en/of D dan kan via de verenigingsinschrijving een korting worden verkregen op de normale cursusprijs. 

Borg
Ieder nieuw lid van de vereniging die begint met muziekles op de Zeeuwse Muziekschool betaalt eenmalig een borg van € 115. Deze borg wordt terugbetaald indien de leerling op hetzelfde instrument binnen de gangbare termijn van vijf jaar diploma A en B van de muziekschool behaalt plus daarna nog minimaal 1 jaar meespeelt. Wanneer een leerling voor het einde van een lesjaar stopt met muziekles, dan dient het lesgeld van het betreffende lesjaar volledig te worden betaald, dat wil zeggen ook het deel dat Voorwaarts aan de muziekschool verschuldigd is. 

Instrumenten
Ieder lid wordt in de gelegenheid gesteld om een instrument van de vereniging in leen te gebruiken. Degenen die hun eigen instrument wensen te bespelen kunnen dit doen; hun instrument is tijdens de repetities, concerten en marsen e.d. verzekerd door de vereniging. Het onderhoud van privé instrumenten wordt 100% door de vereniging vergoed, mits de instrumenten in het onderhoudsschema meedraaien.

Uniformen
Omdat uniformen zeer duur zijn, is besloten voortaan op te treden in een zwart/wit combinatie naar eigen keuze. Wat betreft schoenen: deze dienen effen zwart te zijn, dus geen sportschoenen. Voor buitenoptredens zijn buitenjacks aangeschaft. 

Lessenaar
Ieder lid krijgt van de vereniging een lessenaar in bruikleen, als men die zelf niet heeft. 

Muziek
Ieder lid dat in het Leerlingenorkest en/of het Harmonieorkest speelt, krijgt de muziek die in een muziekmap thuis hoort in bruikleen. 
Leerlingen moeten zelf voor hun studieboeken zorgen; welke boeken dit zijn zal aangegeven worden door de muziekleraar.