1 APRIL 2023 - JAARCONCERT


Home


Via deze website kunt u op de hoogte blijven van alle optredens en activiteiten van Harmonie Voorwaarts. Kijkt u bijvoorbeeld eens in de agenda om te zien wat er op korte en lange termijn op de planning staat.

Verder vindt u hier onder andere de geschiedenis van onze vereniging en informatie voor nieuwe leden. Daarnaast zullen er regelmatig foto's geupload worden van onze optredens en activiteiten.

Oud papier


Vindt u het belangrijk om duurzaam om te gaan met grondstoffen en draagt u ons een warm hart toe? Dit is uw kans om dit in één klap te realiseren! Iedere 1e zaterdag van de maand staan er containers op het dorp (tussen 9.00 en 11.30 uur) waarin u het oud papier kwijt kunt. De opbrengst hiervan, samen met de garantieprijs van de gemeente Veere, zorgt voor een onmisbare inkomstenbron voor de muziekvereniging.

De containers staan op de hoek van deze straten in Koudekerke:
Langeweegje/Middelburgsestraat, Kerkstraat/ Cithershillsingel
Dishoekseweg/Banckertstraat, V Speykstraat/Doormanstraat
Walestraat/Boomgaard, Noordeinde/Soestdijklaan
Burg.Dregmansstr./Brouwerijstraat

Tevens staat er op deze ochtenden een kar op het parkeerterrein van Wielemaker in Dishoek.

Schikt de zaterdagmorgen u niet? U kunt altijd terecht met uw oud papier bij onze container op het Karreveld, naast de ingang van het terrein van Wielemaker.